گالری تصاویر دونا4

باتشکر از آقا میلاد توکلی  به خاطر ارسال این عکسهای جالب وقدیمی 

تقدیر وتشکر از آقای عیسی داودی به خاطر ارسال این عکسهای بسیار جالب

 


 

باتشکر از دوست عزیزم آقای حسن توسلی بخاطر ارسال این عکسهای بسیار جالب

آقای شعبان توسلی (مسیب)

 


 

 

 

باتشکر از خانم مطهره یعقوبی به خاطر ارسال عکسهای زیبا