لغومراسم

                                                                 باسمه تعالی

با عرض پوزش به اطلاع دوستان وآشنایان می رساند ، مراسم عروسی آقای جابر توکلی که قرار بود جمعه 98/12/16 برگزار شود ، بعلت

شیوع ویروس کرونا لغو گردیده است .                              

 

ازطرف ابوالقاسم توکلی