.
يكشنبه 19 ارديبهشت 1400.
امروز
الأحد 28 رمضان 1442.
برابر است با
May 09 2021.
تاریخ میلادی :

آشیخ علی اکبر توکلی نوری +عکس

 

 

 

 

 

فرزند ارشد آخوند ملا ابوالقاسم توکلی در سال 1296ه ق در روستای دونا متولد شدند وتا سال 1313تحصیلات مفدماتی را در دونا ادامه داد ،آنگاه برای ادامه تحصیل به تهران آمده ودرمنزل دائی خود میرزامسیح صدیق الاطباء کلارستاقی سکونت نمود، ابتدا به مدرسه مرحوم حاج ابوالحسن معمار باشی رفت وپس از چهار سال تحصیل به مدرسه منیره معروف به مدرسه سید نصرالدین واقع در خیابان شاهپور فعلی می رود ،این مدرسه به جهاتی بر سایر مدارس آن زمان مزیت داشته است چه سرپرستی این مدرسه با شاهزاده کامران میرزا نایب السلطنه پسر ناصر الدین شاه ومنیر السلطنه بود که بسیار منظم اداره می شد وطلاب این مدرسه عموما مردمانی برجسته وصاحب فضل وتقوا گردیدند وامتیازدیگر این مدرسه وجود حاج میرزا حسن مجتهد داشت واقای توکلی تا سال 1328ه ق به تحصیل علوم مختلف پرداخته بطوریکه در کتاب کشکول خود به تاریخ ربیع الاول سال 1327ه ق در باره تحصیلات خود اشعاری سروده اند که نشانگر 15سال تحصیل در علوم اسلامی وجدید مانند صرف ونحو ،فقه،اصول ،حکمت ،نجوم ،کلام ، منطق ،حساب ، تاریخ وجغرافیا وغیره می باشد.

در سال 1328ه ق در آغاز تشکیل سازمان وزارت دادگستری مرحوم میرزاحسن مشیر الدوله وزیر وقت دادگستر آقای توکلی نوری را با جمعی از طلاب برای مشاغل قضائی دعوت به کار در دادگستری استخدام شدند وسه سال بعد به معاونت دادستانی منصوب شدند .در سال 1330قمری به سمت امین صلح بخش عود لاجان تهران که منطقه وسیع وحساسی بود به مدت چهار سال انجام وظیفه نمودند .

ازجمله مشاغل قضائی ایشان ریاست شعبه 4دادگاه استیناف ددادستان استان در استانهای خوزستان ،اصفهان وکرمان می باشد ودر سال 1325شمسی از کرمان به طهران منتقل شده ودر دادگاه تجدیدنظر املاک واگذاری مشغول خدمت شدند وآخرین سمت قضائی ایشان مستشاری دیوانعالی کشورشدند وپروانه وکالت دادگستر ی گرفتند .

آقای توکلی نوری مردی فاضل ودانشمند ودر مسائل فقهی صاحبنظر بودند .

درمسائل سیاسی واجتماعی ذیعلاقه بودند در ابتدای سلطنت رضاشاه پهلوی به سبب فعالیت های سیاسی که داشتند مورد توجه بودند در سال1310شمسی که رضا شاه تصمیم به تملک اراضی مزروعی منطقه مازندران گرفت ،گروهی از مالکین سرشناس مازندران منجمله ایشان صریحا با این تصمیم مخالفت کردند که بعضی از آنان به شهر های جنوبی کشور تبعید شده واملاکشان غصب شد،در نتیجه برخی براثر فشارعمال پهلوی ناگزیر به تسلیم شده واملاک خودرا با قیمت نازلی واگذار کردند ولی آقای توکلی نوری که شدیدابا نظرات واقدامات شاه مبارزه می نمود از واگذاری املاک خویش چه در ییلاق (دونا )وچه در قشلاق (روستای امامرود )امتناع کردند تا اینکه بر طبق فرمان شاه در وزارت دادگستری دکتر متین دفتری از شغل قضاوت بر کنار ومنتظر خدمت شدند وبا اینکه سالها در سخت ترین شرایط مالی وامنیتی بسر می بردند وحتی برای خانواده ایشان محدودیت وتضییقاتی فراهم می شد با این حال حاضر به تسلیم نظریه شاه نشد ند تا بالاخره دراثر مذاکرات وتوصیه های مکرردوستانشان منجمله شادروانان دادگر رئیس وقت مجلس شورایملی وشکوه الملک رئیس دفتر مخصوص شاه املاک ایشان در مازندران توسط دونفر از فرزندان ایشان آقایان محمد ومهدی توکلی نوری که در آن زمان در سن بلوغ بودند بنام خود واگذار نمودند لذا در سال 1316به وساطت شخصیت های مذکور با اینکه قبلا در رتبه 9قضائی بندند با تنرزل رتبه با سمت عضو علی ا لبدل استیناف اهواز به

خوزستان تبعید شدند .

پس از شهریور 1320هنگام جنگ بین الملل دوم با ورود متفقین به ایران که منجر به تبعید رضاشاه ازایران گردید زمان حرکت شاه به بندرعباس در شهر کرمان با ایشان که دادستان استان کرمان بودند ملاقات نمودند وشاه ضمن دیدار از رفتار بدی که در حق ایشان اعمال شده بود پوزش خواهی نمود واز وضع کشور ورفتاررجال کشور مفصلا درد دل کرده ونسبت به آینده ایران با ورود متفقین ابراز نگرانی نمودند .

با تبعید رضاشاه پهلوی به ژوهانسبورک وحالت فوق العاده در ایران وبرطرف شدن جو نامساعد وخفقان کلیه مالکین تبعید شده مازندران مجددا به اوطان خود مراجعت نموده واملاک خود رادز اختیار گرفتند ،چون تصرفات مالکین در املاک قبلی خود صورت قانونی نداشت لذا با توصیه آقای توکلی نوری کلیه مالکین مازندران در مجلس شورایملی متحصن گردیده وتقاضای ابطال اسناد تنظیمی املاک خود نمودند تا ضمن تهیه طرحی از طرف نمایندگان مجلس شورایملی قانون استرداد املاک واگذاری تصویب گردید وراه به ثمر رسانیدن اجتماعات وتحصن مالکین در مجلس شورایملی وتصویب قانون مذکور آقای توکلی نوری نقش موثری داشته اند .

آقای توکلی نوری در دونا با خانم سکینه توکلی دختر ملا ابوجعفر توکلی ازدواج نموده اند که دارای سه پسر (آقایان

محمد ،مهدی ،اسدا له )

و5دختر بنامهای خانمها هما،سلیمه ،شمس الملوک ،صفاونیره شده اند .

ایشان درسن 106سالگی در تاریخ 22شهریور ماه 1359شمسی در تهران دارفانی را وداع گفت ودر امامزاده عبدالله شهر ری ،آرامگاه خانوادگی مدفون گردیدند .

مدرک :یادداشت های شادروان مرحوم علی اکبر توکلی نوری وخاطرات آقای اسداله روئین فر

نقشه آنلاین

حاضرین در سایت

ما 8 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

تصویر تصادفی